sahypa_banner

Önümler

 • Mopa lazer bellik enjamy

  Mopa lazer bellik enjamy

  ¤Süýüm lazer bellik maşynynyň esasy aýratynlyklary

  1.Kompakt dizaýny: ösen süýümli lazer moduly, howany sowatmagyň usuly.

  2. Highokary takyk bellik effekti: metal böleklerine, elektron böleklerine we ş.m. takyk bellik etmek üçin amatly (Nusgalar aşakda görkezilýär)

  3. Iň ýokary bellik tizligi: tizlik 10000mm / s-a ýetip biler.

  4. Uzak hyzmat wagty: 100,000 sagatdan gowrak.

  5. Uly göwrüm we aňsat hereket.

  6.Eňil işlemek: lazer ýoluny sazlamagyň zerurlygy ýok, logotipleri, sanlary, suratlary we ş.m. göni belläp bilersiňiz.

  7. Hemişelik bellik effekti.

 • 6090 lazer kesiji maşyn goşa kelle jikme-jiklikleri22

  6090 lazer kesiji maşyn goşa kelle jikme-jiklikleri22

  Poslamagynyň öňüni alyň we poslama garşy has çydamly boluň. Ulanylýan ýyllar öňküsi ýaly täze bolmagynda galýar. Önümiň könelmeginiň öňüni almak üçin tekiz ýer. Oýma materiallarynyň syzmagynyň öňüni alyň. Metal bal ary torlary has galyň we çydamly. , has çalt. Gyzyl çyra ýagdaýy we lazer kellesini goramak üçin üflenýän ýokary hilli senagat derejeli lazer kellesini ulanyň.

 • 1325 lazer kesiji maşynyň jikme-jiklikleri

  1325 lazer kesiji maşynyň jikme-jiklikleri

  Zapas şaýlary goldaýar Satylan ähli maşynlarymyz üçin çalyşýan bölekleri üpjün edýäris, kepillik möhletinden geçýän bölekleriňiz bar bolsa, gönüden-göni bizden arzan bahadan sargyt edip bilersiňiz.Täze bölekleri bölekleri size nädip çalyşmalydygy barada ädim ädimleri PDF formatda ýerleşdireris.• precokary takyklyk deňagramlylyk çyzykly gollanma takyk işlemegiň täsirini üpjün edýär;• Giňişleýin material işlemegiň, tekiz kesiş gyrasy bolan ajaýyp inçe kesiş tehnologiýasyny kabul ediň ...
 • Göçme süýüm bellik enjamy

  Göçme süýüm bellik enjamy

  Önümiň tanyşdyrylyşy: Optiki süýüm seriýasy, dünýädäki öňdebaryjy lazer tehnologiýasyny ulanyp, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen lazer markirleme maşyn ulgamynyň täze nesli.Lazer süýümli lazer bilen çykýar we bellemek funksiýasy ýokary tizlikli skaner galvanometr ulgamy arkaly amala aşyrylýar.Lazer bellik maşynynyň ýokary fotoelektrik öwrüliş tizligi, uzak hyzmat ediş möhleti, aňsat tehniki hyzmat, howany sowatmagy, ykjam ululygy, gowy şöhle şöhlesiniň hili, ýokary ygtybarlylygy we çalt bellik tizligi bar, gaýtadan işlemegiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.-Okary takyklyk üç ölçegli ýerleşiş tehnologiýasy, ýokary tizlikli fokusirleme we skaner ulgamy, lazer şöhleleriniň esasy re modeimi, gysga impuls, ýokary güýç güýji, ýokary gaýtalanma tizligi müşderilere kanagatlanarly bellik effekti getirýär.

 • 1325 Lazer kesýän maşyn

  1325 Lazer kesýän maşyn

  Model: EC-1325

  Iş meýdany: 1300 * 2500mm

  Maşynyň ululygy: 3200 * 2050 * 1130mm

  Maşynyň agramy: 900KG

 • Lazer kesýän maşyn 6090

  Lazer kesýän maşyn 6090

  Önümiň ady Lazer kesiji maşyn 6090 Ulanylýan material akril, aýna, deri, MDF, metal, kagyz, plastmassa, pleksiglax, faner, rezin, daş, agaç, kristal ýagdaýy Täze lazer görnüşi CO2 kesiş meýdany 600mm * 900mm kesiş tizligi 0-1000mm / S Grafiki formatda goldanýan AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP ​​Kesiş galyňlygy 0-20mm (materiallara bagly) CNC ýa-da Hawa däl sowadyş tertibi Suw sowadyş dolandyryş programma üpjünçiligi Ruida gözegçilik gelip çykyşy Hytaý Şandong markasynyň ady E .. .
 • 4060 lazer nagyş maşyn

  4060 lazer nagyş maşyn

  Maşyn aýratynlyklary:

  Most Iň giňden ulanylýan we iň peýdaly modelleriň devalwasiýasy;

  ● Köp ýerden başga goşmaça enjamlar üçin 3 mm polatdan ýasalan ýapyk şkaf dizaýny;

  High Taýwan çyzykly inedördül relsleri we 3M guşakly, ýokary torkly sinhron motorly, oýma materialy kesmegiň takyklygy we has takyk we tekiz egrileri ulanmak;

  ● laýyklyk, gabat gelýän CAD, eşik CAD, Wentai, oýma ussalary, CorelDraw, Photoshop we beýleki dizaýn programma üpjünçiligi;

  Sil silindr görnüşli desgany gaýtadan işlemek üçin iki aýlawly oýma prosesiniň çäklerini bozup, ulanyjylar gaýtadan işleýän ýerleri ep-esli giňelder ýaly goşmaça aýlaw gurallary;

  ● Goşmaça ýokary hilli lazer bagyşlanan çiller, lazeriň çykaryş güýjüniň durnuklylygyny üpjün etmek we ömri uzaltmak;

  ● Goşmaça awtomatiki göteriş platformasy, şeýle hem oflayn dolandyryş ulgamy;

 • Stol süýümi lazer bellik enjamy

  Stol süýümi lazer bellik enjamy

  Önümiň tanyşdyrylyşy: Optiki süýüm seriýasy, dünýädäki öňdebaryjy lazer tehnologiýasyny ulanyp, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen lazer markirleme maşyn ulgamynyň täze nesli.Lazer süýümli lazer bilen çykýar we bellemek funksiýasy ýokary tizlikli skaner galvanometr ulgamy arkaly amala aşyrylýar.Lazer bellik maşynynyň ýokary fotoelektrik öwrüliş tizligi, uzak hyzmat ediş möhleti, aňsat tehniki hyzmat, howany sowatmagy, ykjam ululygy, gowy şöhle şöhlesiniň hili, ýokary ygtybarlylygy we çalt bellik tizligi bar, gaýtadan işlemegiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.-Okary takyklyk üç ölçegli ýerleşiş tehnologiýasy, ýokary tizlikli fokusirleme we skaner ulgamy, lazer şöhleleriniň esasy re modeimi, gysga impuls, ýokary güýç güýji, ýokary gaýtalanma tizligi müşderilere kanagatlanarly bellik effekti getirýär.

 • ECXT-3015 2000W / 3000W süýümli lazer kesiji maşyn

  ECXT-3015 2000W / 3000W süýümli lazer kesiji maşyn

  Ikitaraplaýyn sero hereketlendirijini we ýol görkeziji aýlanyş mehanizmini ulanmak, ýokary kesiş takyklygy, displeý professional programma üpjünçiligini ulanmak, derrew gaýtadan işlemek, çeýe gaýtadan işlemek, ýönekeý işlemek, amatly işlemek üçin dürli grafikalary dizaýn edip biler.Speedokary tizlik we durnuklylyk bilen ýokary tizlikli kesişde ulanylýar.

 • 1325 lazer kesiji maşynyň jikme-jiklikleri

  1325 lazer kesiji maşynyň jikme-jiklikleri

  Tiýaçlyk şaýlary goldaýar

  Satylan ähli maşynlarymyz üçin çalyşýan bölekleri üpjün edýäris, kepillik möhletinden geçýän bölekleriňiz bar bolsa, gönüden-göni bizden arzan bahadan sargyt edip bilersiňiz.

  Täze bölekleri bölekleri size nädip çalyşmalydygy barada ädim ädimleri PDF formatda ýerleşdireris.

 • El bilen lazer kebşirleýji maşyn

  El bilen lazer kebşirleýji maşyn

  Broadcastaýlym redaktirlemegiň iş prinsipi

  Lazer bilen kebşirlemek, ýokary energiýaly lazer impulslary bilen mikro meýdançada ýerli ýyladyşy amala aşyrmak üçin ýokary energiýaly lazer impulslaryny ulanmakdyr.Lazer şöhlelenmesiniň energiýasy, belli bir eriş howuzyny emele getirmek üçin termiki gollanma materialynyň içki diffuziýasy arkaly materialy eredip amala aşyrylýar.Kebşirleýiş usulynyň täze görnüşi.Esasan inçe diwarly materiallary we takyk bölekleri kebşirlemäge gönükdirilendir.Nokat kebşirlemegi, kebşirlemegi birleşdirýän, kebşirlenen kebşirleme, möhürleýji kebşirleme we ş.m. durmuşa geçirip biler. Çuň gatnaşygy ýokary, kebşäniň ini kiçi, ýylylyk sebite täsir edýär we ýylylyk sebite täsir edýär.Ownuk deformasiýa, çalt kebşirleme tizligi, tekiz kebşirleýiş tikişleri we estetika, kebşirlemekden ýa-da ýönekeý gaýtadan işlemekden soň bejergi ýok, ýokary kebşirleme hili, gözenek ýok, takyk gözegçilik, kiçi yşyk nokatlary, ýokary ýerleşiş takyklygy we awtomatizasiýa ýetmek aňsat.

 • ECXT-6025 3000W süýümli lazer kesiji maşyn

  ECXT-6025 3000W süýümli lazer kesiji maşyn

  Tehniki bölüm

  Ilki bilen önümiň aýratynlyklary

  Ikitaraplaýyn sero hereketlendirijini we ýol görkeziji aýlanyş mehanizmini ulanmak, ýokary kesiş takyklygy, displeý professional programma üpjünçiligini ulanmak, derrew gaýtadan işlemek, çeýe gaýtadan işlemek, ýönekeý işlemek, amatly işlemek üçin dürli grafikalary dizaýn edip biler.Speedokary tizlik we durnuklylyk bilen ýokary tizlikli kesişde ulanylýar.

123Indiki>>> Sahypa 1/3